• THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIM. SE gr. II-të

  PROGRAM EDUKATIV PËR ZHVILLIM TË KAPACITETEVE TË SIPËRMARRJEVE SOCIALE NË RAJONIN E DIBRËS. AKTIVITETI DO TE ZHVILLOHET NE 5 SEANCA NJEDITORE. FILLIMISH ME DATAT 14-15-16 SHKURT 2019 DHE NE VAZHDIM


 • Raport mbi studimin e kryer per montorimin sa me efektiv te sherbimeve te mbrojtjes dhe riintegrimit per te mbijetuarat e dhunes ne familje ne Bashkine Diber

  Raport mbi studimin e kryer per montorimin sa me efektiv te sherbimeve te mbrojtjes dhe riintegrimit per te mbijetuarat e dhunes ne familje ne Bashkine Diber

  Përgatiti: Qendra Agritra-Vizion                        Financuar nga Ambasada Austriake(ADA) mbështetur nga AWEN Hyrje   Shqipëria ka bërë progres në dy dekadat e fundit në respektimin dhe promovimin e barazisë gjinore dhe adresimin e


 • Projekt Bashkëpunimi Ndërkufitar

  Projekt Bashkëpunimi Ndërkufitar

  A munden ndërmarrjet shoqërore nga rajoni ndërkufitar i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë t’i përgjigjen sfidës së integrimit në punë të njerëzve të cënueshëm dhe papunësisë? SHKUP 2019 Kjo përmbledhje


 • Event i përbashkët. Ohër 10 korrik

  Krijimi i një evenimenti të përbashkët të së ardhmes u mbajt në Ohër më 10 korrik, organizuar në bashkëpunim midis nëntë projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar të financuar nga programi i


 • THIRRJE PËR APLIKIME Për ndarje të mjeteve të pakthyeshme për pjesëmarrësit e Projektit SE -Bridge

  Pjesëmarrës të nderuar në projektin Sipërmarrje sociale – Urë ndërmjet sektorit social dhe biznesit tradicional (SE-Bridge), Ju njoftojmë se Projekti e shpall thirrjen e paralajmëruar për aplikime, lidhur me marrjen


 • Ndërmarrjet sociale – një urë ndërmjet sektorit social dhe bizneseve tradicionale “SE-Bridge”

  Ndërmarrjet sociale – një urë ndërmjet sektorit social dhe bizneseve tradicionale       “SE-Bridge”

  SE-Bridge është një projekt dyvjeçar që filloi zbatimin e tij më 15 nëntor 2017.#SE_Bridge Ajo zbatohet në rajonin ndërkufitar Maqedoni-Shqipëri, me fokus në rajonin e Dibrës në Shqipëri dhe në


 • Thirrje për ekspert

  Thirrje për ekspert Projekti: Ngritja e qendrës pritëse të emergjencës për ofrimin e shërbimeve për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në DibërOrganizata: Qendra Agritra -VizionPozicioni: Ekspert Afati i aplikimit: Deri më


 • FTESË PËR OFERTË

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Agritra-Vizion Adresa:  Qendra e bizinesit ,kat.3, Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi E-mail: [email protected] Qendra Agritra-vizion po zbaton projektin “Ngritja e qendrës pritëse për  ofrimin e shërbimeve


 • Thirrje per ekspert

  Projekti: Ngritja e qendrës pritëse të emergjencës për ofrimin  e shërbimeve për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në Dibër Organizata: Qendra Agritra -Vizion Pozicioni: Ekspert Afati i aplikimit: Deri


 • Thirrje për shprehje interesi

  Informacion për projektin Projekti “Ngritja e qendrës pritëse të emergjencës për ofrimin e shërbimëve për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në Dibër” zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi


 • Thirrje per shprehje interesi

  Thirrje per shprehje interesi Informacion për projektin Projekti “Ngritja e qendrës pritëse të emergjencës për ofrimin e shërbimëve për grat dhe fëmijët viktima të dhunës në Dibër” zbatohet nëkuadër të


 • KERKESE PER BLERJE PRODUKTI ME KONKURIM

  Qendra Agritra –Vizion ne kuader te zbatimit te projektit    per ngritjen e strehezes per grate dhe vajzat e dhunuara  shpall   kerkesen per blerje me konkurim  te materialeve (BUFE) bazuar ne


 • Zhvillimi i takimeve ndergjegjesuese rreth dhunes ne familje me grate dhe vajzat ne Njesine Administrative Sllove. Takimet e zhvilluan ne datat 15 Maj dhe 25 Maj. Ne takim moren pjese


 • Thirrje për lehtësues

  Projekti:  Ngritja e qendrës pritëse të emergjencës për ofrimin  e shërbimeve për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në Dibër Organizata:  Qendra Agritra -Vizion Pozicioni: Lehtësues Afati i aplikimit: Deri


 • THIRRJE PËR PJESËMARRJE NE TRAJNIM me SE-Start.Up gr.III-të, dhjetor 2018

  Program edukativ dhe zhvillimor për themelimin e sipërmarrjeve të reja sociale dhe për fuqizimin e sipërmarrjeve të porsa-formuara Është shpallur thirrja për aplikim për grupin e trete të programit edukativ