Vizioni

Vizioni i brendshëm

 

“Agritra-Vizion”, një organizatë aktive në qarkun e Dibrës, me profil të konsoliduar dhe staf  profesional, mbështet nevojat e grave dhe komuniteteve lokale në përputhje me prirjet dhe  tendencat e zhvillimit në Shqipëri dhe me gjërë dhe në partneritet me aktorët lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Vizioni i jashtëm

 

Fuqizojmë gruan për të zhvilluar shoqërinë.


Parse error: syntax error, unexpected token "endif", expecting end of file in /var/www/wptbox/wp-content/themes/hallo/hallo/comments.php on line 39